Phim truyền hình Hàn Quốc Phim truyền hình Hàn Quốc
Like Để Ủng Hộ SubTeam
Bị Giật Thì Tắt QC Tắt Quảng Cáo Sau 15 Giây ! Báo lỗi Tắt đèn
  • Server VIP :
  • Server VIP 2 :
  • Server VIP 3 :

[Vietsub] Bậc Thầy Thương Gia Tập 22

Lịch chiếu phim: Bậc Thầy Thương Gia (The Merchant: Gaekju 2015)

Tập phim Ngày chiếu bên Hàn Ngày có VietSub Rating (Cả nước - Seoul)
Tập 33 Thứ năm - 21/01/2016 Đang cập nhật 11.5% (8th) - 11.0% (10th)
Tập 32 Thứ tư - 20/01/2016 Đang cập nhật 10.8% (12th) - 10.2% (11th)
Tập 31 Thứ năm - 14/01/2016 Đã có sub 11.4% (8th) - 11.5% (8th)
Tập 30 Thứ tư - 13/01/2016 Đã có sub 10.7% (11th) - 10.4% (11th)
Tập 29 Thứ năm - 07/01/2016 Đã có sub 11.4% (7th) - 11.6% (9th)
Tập 28 Thứ tư - 06/01/2016 Đã có sub 9.8% (7th) - 9.7% (8th)
Tập 27 Thứ năm - 24/12/2015 Đã có sub 11.0% (8th) - 11.1% (7th)
Tập 26 Thứ tư - 23/12/2015 Đã có sub 11.7% (6th) - 11.0% (8th)
Tập 25 Thứ năm - 17/12/2015 Đã có sub 11.6% (8th) - 10.9% (9th)
Tập 24 Thứ tư - 16/12/2015 Đã có sub 10.6% (12th) - 10.1% (10th)
Tập 23 Thứ năm - 10/12/2015 Đã có sub 11.4% (7th) - 11.6% (7th)
Tập 22 Thứ tư - 09/12/2015 Đã có sub 11.6% (7th) - 11.8% (6th)
Tập 21 Thứ năm - 03/12/2015 Đã có sub 12.2% (6th) - 12.3% (6th)
Tập 20 Thứ tư - 02/12/2015 Đã có sub 12.4% (6th) - 12.6% (7th)
Tập 19 Thứ năm - 26/11/2015 Đã có sub 13.0% (6th) - 12.8% (5th)
Tập 18 Thứ tư - 25/11/2015 Đã có sub 12.2% (6th) - 12.2% (6th)
Tập 17 Thứ năm - 19/11/2015 Đã có sub 11.7% (7th) - 11.6% (6th)
Tập 16 Thứ tư - 18/11/2015 Đã có sub 12.0% (6th) - 11.9% (7th)
Tập 15 Thứ năm - 12/11/2015 Đã có sub 12.1% (6th) - 11.6% (6th)
Tập 14 Thứ tư - 11/11/2015 Đã có sub 11.3% (8th) - 11.7% (7th)
Tập 13 Thứ năm - 05/11/2015 Đã có sub 10.2% (12th) - 10.2% (13th)
Tập 12 Thứ tư - 04/11/2015 Đã có sub 11.1% (7th) - 11.3% (8th)
Tập 11 Thứ tư - 28/10/2015 Đã có sub 10.1% (14th) - 9.9% (13th)
Tập 10 Thứ năm - 22/10/2015 Đã có sub 10.9% (10th) - 11.2% (10th)
Tập 9 Thứ tư - 21/10/2015 Đã có sub 9.9% (10th) - 10.5% (9th)
Tập 8 Thứ năm - 15/10/2015 Đã có sub 10.0% (11th) - 9.8% (13th)
Tập 7 Thứ tư - 14/10/2015 Đã có sub 11.1% (7th) - 11.5% (7th)
Tập 6 Thứ năm - 08/10/2015 Đã có sub 9.5% (12th) - 10.0% (12th)
Tập 5 Thứ tư - 07/10/2015 Đã có sub 7.8% (17th) - 8.2% (15th)
Tập 4 Thứ năm - 01/10/2015 Đã có sub 6.7%
Tập 3 Thứ tư - 30/09/2015 Đã có sub 6.0%
Tập 2 Thứ năm - 24/09/2015 Đã có sub 5.9%
Tập 1 Thứ tư - 23/09/2015 Đã có sub 6.9% - 7.3% (18th)