Phim truyền hình Hàn Quốc Phim truyền hình Hàn Quốc
Like Để Ủng Hộ SubTeam
Bị Giật Thì Tắt QC Tắt Quảng Cáo Sau 15 Giây ! Báo lỗi Tắt đèn
  • Server VIP 2 :
  • Server VIP 3 :

[Vietsub] Lục Long Tranh Bá Tập 16

Lịch chiếu phim: Lục Long Tranh Bá (Six Flying Dragons)

Tập phim Ngày chiếu bên Hàn Ngày có VietSub Rating (Cả nước - Seoul)
Tập 36 Thứ ba - 02/02/2016 Tối nay 16.8% (3rd) - 19.3% (2nd)
Tập 35 Thứ hai- 01/02/2016 Đã có sub 16.3% (3rd) - 18.5% (3rd)
Tập 34 Thứ ba - 26/01/2016 Đã có sub 15.1% (4th) - 17.3% (3rd)
Tập 33 Thứ hai- 25/01/2016 Đã có sub 15.0% (4th) - 17.2% (4th)
Tập 32 Thứ ba - 19/01/2016 Đã có sub 14.9% (4th) - 16.6% (4th)
Tập 31 Thứ hai- 18/01/2016 Đã có sub 14.6% (4th) - 16.5% (3rd)
Tập 30 Thứ ba - 12/01/2016 Đã có sub 15.8% (4th) - 17.4% (3rd)
Tập 29 Thứ hai- 11/01/2016 Đã có sub 15.1% (4th) - 16.8% (3rd)
Tập 28 Thứ ba - 05/01/2016 Đã có sub 13.7% (4th) - 15.8% (4th)
Tập 27 Thứ hai - 04/01/2016 Đã có sub 14.6% (4th) - 16.6% (3rd)
Tập 26 Thứ ba - 29/12/2015 Đã có sub 13.8% (5th) - 15.9% (3rd)
Tập 25 Thứ hai - 28/12/2015 Đã có sub 13.4% (5th) - 15.1% (3rd)
Tập 24 Thứ ba - 22/12/2015 Đã có sub 13.7% (5th) - 15.4% (4th)
Tập 23 Thứ hai - 21/12/2015 Đã có sub 13.1% (5th) - 14.8% (3rd)
Tập 22 Thứ ba - 15/12/2015 Đã có sub 13.9% (4th) - 15.3% (3rd)
Tập 21 Thứ hai - 14/12/2015 Đã có sub 13.3% (5th) - 15.4% (3rd)
Tập 20 Thứ ba - 08/12/2015 Đã có sub 13.4% (6th) - 15.7% (3rd)
Tập 19 Thứ hai - 07/12/2015 Đã có sub 13.3% (6th) - 15.1% (5th)
Tập 18 Thứ ba - 01/12/2015 Đã có sub 13.6% (6th) - 14.8% (4th)
Tập 17 Thứ hai - 30/11/2015 Đã có sub 14.1% (6th) - 15.4% (4th)
Tập 16 Thứ ba - 24/11/2015 Đã có sub 12.6% (6th) - 13.5% (5th)
Tập 15 Thứ hai - 23/11/2015 Đã có sub 14.6% (3rd) - 16.3% (3rd)
Tập 14 Thứ ba - 18/11/2015 Đã có sub 13.2% (6th) - 15.4% (4th)
Tập 13 Thứ ba - 17/11/2015 Đã có sub 12.2% (7th) - 14.1% (6th)
Tập 12 Thứ ba - 10/11/2015 Đã có sub 14.1% (4th) - 15.4% (4th)
Tập 11 Thứ hai - 09/11/2015 Đã có sub 13.3% (6th) - 14.7% (3rd)
Tập 10 Thứ ba - 03/11/2015 Đã có sub 13.5% (5th) - 14.5% (4th)
Tập 9 Thứ hai - 02/11/2015 Đã có sub 13.5% (6th) - 15.0% (4th)
Tập 8 Thứ ba - 27/10/2015 Đã có sub 14.1% (4th) - 16.0% (4th)
Tập 7 Thứ hai - 26/10/2015 Đã có sub 12.5% (8th) - 13.4% (6th)
Tập 6 Thứ ba - 20/10/2015 Đã có sub 15.4% (3rd) - 17.6% (3rd)
Tập 5 Thứ hai - 19/10/2015 Đã có sub 13.7% (4th) - 15.5% (3rd)
Tập 4 Thứ ba - 13/10/2015 Đã có sub 13.0% (5th) - 13.7% (4th)
Tập 3 Thứ hai - 12/10/2015 Đã có sub 11.6% (10th) - 12.9% (6th)
Tập 2 Thứ ba - 06/10/2015 Đã có sub 12.4% (8th) - 14.0% (3rd)
Tập 1 Thứ hai - 05/10/2015 Đã có sub 12.3% (7th) - 13.5% (4th)