giangsinh CÁP QUANG BIỂN AAG GẶP SỰ CỐ, XEM PHIM CÓ THỂ SẼ BỊ GIÁN ĐOẠN
Phim truyền hình Hàn Quốc Phim truyền hình Hàn Quốc
Like Để Ủng Hộ SubTeam
Bị Giật Thì Tắt QC Tắt Quảng Cáo Sau 15 Giây ! Báo lỗi Tắt đèn
  • Server VIP 3 :

[Vietsub] Lục Long Tranh Bá Tập 43

Lịch chiếu phim: Lục Long Tranh Bá (Six Flying Dragons)

Tập phim Ngày chiếu bên Hàn Ngày có VietSub Rating (Cả nước - Seoul)
Tập 36 Thứ ba - 02/02/2016 Tối nay 16.8% (3rd) - 19.3% (2nd)
Tập 35 Thứ hai- 01/02/2016 Đã có sub 16.3% (3rd) - 18.5% (3rd)
Tập 34 Thứ ba - 26/01/2016 Đã có sub 15.1% (4th) - 17.3% (3rd)
Tập 33 Thứ hai- 25/01/2016 Đã có sub 15.0% (4th) - 17.2% (4th)
Tập 32 Thứ ba - 19/01/2016 Đã có sub 14.9% (4th) - 16.6% (4th)
Tập 31 Thứ hai- 18/01/2016 Đã có sub 14.6% (4th) - 16.5% (3rd)
Tập 30 Thứ ba - 12/01/2016 Đã có sub 15.8% (4th) - 17.4% (3rd)
Tập 29 Thứ hai- 11/01/2016 Đã có sub 15.1% (4th) - 16.8% (3rd)
Tập 28 Thứ ba - 05/01/2016 Đã có sub 13.7% (4th) - 15.8% (4th)
Tập 27 Thứ hai - 04/01/2016 Đã có sub 14.6% (4th) - 16.6% (3rd)
Tập 26 Thứ ba - 29/12/2015 Đã có sub 13.8% (5th) - 15.9% (3rd)
Tập 25 Thứ hai - 28/12/2015 Đã có sub 13.4% (5th) - 15.1% (3rd)
Tập 24 Thứ ba - 22/12/2015 Đã có sub 13.7% (5th) - 15.4% (4th)
Tập 23 Thứ hai - 21/12/2015 Đã có sub 13.1% (5th) - 14.8% (3rd)
Tập 22 Thứ ba - 15/12/2015 Đã có sub 13.9% (4th) - 15.3% (3rd)
Tập 21 Thứ hai - 14/12/2015 Đã có sub 13.3% (5th) - 15.4% (3rd)
Tập 20 Thứ ba - 08/12/2015 Đã có sub 13.4% (6th) - 15.7% (3rd)
Tập 19 Thứ hai - 07/12/2015 Đã có sub 13.3% (6th) - 15.1% (5th)
Tập 18 Thứ ba - 01/12/2015 Đã có sub 13.6% (6th) - 14.8% (4th)
Tập 17 Thứ hai - 30/11/2015 Đã có sub 14.1% (6th) - 15.4% (4th)
Tập 16 Thứ ba - 24/11/2015 Đã có sub 12.6% (6th) - 13.5% (5th)
Tập 15 Thứ hai - 23/11/2015 Đã có sub 14.6% (3rd) - 16.3% (3rd)
Tập 14 Thứ ba - 18/11/2015 Đã có sub 13.2% (6th) - 15.4% (4th)
Tập 13 Thứ ba - 17/11/2015 Đã có sub 12.2% (7th) - 14.1% (6th)
Tập 12 Thứ ba - 10/11/2015 Đã có sub 14.1% (4th) - 15.4% (4th)
Tập 11 Thứ hai - 09/11/2015 Đã có sub 13.3% (6th) - 14.7% (3rd)
Tập 10 Thứ ba - 03/11/2015 Đã có sub 13.5% (5th) - 14.5% (4th)
Tập 9 Thứ hai - 02/11/2015 Đã có sub 13.5% (6th) - 15.0% (4th)
Tập 8 Thứ ba - 27/10/2015 Đã có sub 14.1% (4th) - 16.0% (4th)
Tập 7 Thứ hai - 26/10/2015 Đã có sub 12.5% (8th) - 13.4% (6th)
Tập 6 Thứ ba - 20/10/2015 Đã có sub 15.4% (3rd) - 17.6% (3rd)
Tập 5 Thứ hai - 19/10/2015 Đã có sub 13.7% (4th) - 15.5% (3rd)
Tập 4 Thứ ba - 13/10/2015 Đã có sub 13.0% (5th) - 13.7% (4th)
Tập 3 Thứ hai - 12/10/2015 Đã có sub 11.6% (10th) - 12.9% (6th)
Tập 2 Thứ ba - 06/10/2015 Đã có sub 12.4% (8th) - 14.0% (3rd)
Tập 1 Thứ hai - 05/10/2015 Đã có sub 12.3% (7th) - 13.5% (4th)