Phim truyền hình Hàn Quốc Phim truyền hình Hàn Quốc
Like Để Ủng Hộ SubTeam
Bị Giật Thì Tắt QC Tắt Quảng Cáo Sau 15 Giây ! Báo lỗi Tắt đèn
  • Server VIP :
  • Server VIP 2 :
  • Server VIP 3 :

[Vietsub] Người Thầy Y Đức Tập 2

Lịch chiếu phim: Người Thầy Y Đức (Romantic Doctor, Teacher Kim)

Tập phim Ngày chiếu bên Hàn Ngày có VietSub Rating (Cả nước - Seoul)
Tập 19 Thứ ba - 10/01/2017 Thứ tư - 11/01/2017 26.7% (1st) - 28.6% (1st)
Tập 18 Thứ hai - 09/01/2017 Thứ ba - 10/01/2017 26.0% (1st) - 27.9% (1st)
Tập 17 Thứ ba - 03/01/2017 Thứ tư - 04/01/2017 25.1% (1st) - 26.9% (1st)
Tập 16 Thứ hai - 02/01/2017 Thứ ba - 03/12/2017 22.1% (2nd) - 23.2% (1st)
Tập 15 Thứ ba - 27/12/2016 Thứ tư - 28/12/2016 23.7% (1st) - 25.6% (1st)
Tập 14 Thứ ba - 20/12/2016 Thứ tư - 21/12/2016 22.9%(1st) - 24.6%(1st)
Tập 13 Thứ hai - 19/12/2016 Thứ ba - 20/12/2016 22.6% (1st) - 24.8% (1st)
Tập 12 Thứ ba - 13/12/2016 Thứ tư - 14/12/2016 23.8% (1st) - 25.8% (1st)
Tập 11 Thứ hai - 12/12/2016 Thứ ba - 13/12/2016 21.6% (1st) - 23.0% (1st)
Tập 10 Thứ ba - 06/12/2016 Thứ tư - 07/12/2016 22.8% (1st) - 24.7% (1st)
Tập 9 Thứ hai - 05/12/2016 Thứ ba - 06/12/2016 20.4% (2nd) - 22.3% (1st)
Tập 8 Thứ ba - 29/11/2016 Thứ tư - 30/11/2016 21.7% (1st) - 23.3% (1st)
Tập 7 Thứ hai - 28/11/2016 Thứ ba - 29/11/2016 18.8% (2nd) - 20.4% (1st)
Tập 6 Thứ ba - 22/11/2016 Thứ tư - 23/11/2016 18.9 (3rd) 20.3 (2nd)
Tập 5 Thứ hai - 21/11/2016 Thứ ba - 22/11/2016 16.5 (4th) 17.9 (2nd)
Tập 4 Thứ ba - 15/11/2016 Thứ tư - 16/11/2016 13.8% (4th) - 14.9% (4th)
Tập 3 Thứ hai - 14/11/2016 Thứ ba - 15/11/2016 12.4% (6th) - 13.2% (4th)
Tập 2 Thứ ba - 08/11/2016 Thứ tư - 09/11/2016 10.8% (6th) - 11.7% (5th)
Tập 1 Thứ hai - 07/11/2016 Thứ ba - 08/11/2016 9.5% (7th) - 10.5% (6th)