Truyền hình thực tế Hàn Quốc Truyền hình thực tế Hàn Quốc
Like Để Ủng Hộ SubTeam
Bị Giật Thì Tắt QC Tắt Quảng Cáo Sau 15 Giây ! Báo lỗi Tắt đèn
  • Server VIP :
  • Server VIP 3 :

[Vietsub] Sister's Slam Dunk Tập 12

Khách mời: S.E.S
Phụ đề Việt ngữ được thực hiện bởi GOD Subbing Team
Timer: ODK - Translators: Thanh Huong - Encoder: HPV

PHỤ ĐỀ VIỆT NGỮ THỰC HIỆN BỞI GOD SUBBING TEAM