Phim truyền hình Hàn Quốc Phim truyền hình Hàn Quốc
Like Để Ủng Hộ SubTeam
Bị Giật Thì Tắt QC Tắt Quảng Cáo Sau 15 Giây ! Báo lỗi Tắt đèn
  • Server VIP :
  • Server VIP 2 :
  • Server VIP 3 :
  • Server Others :

[Vietsub] Yêu Lại Từ Đầu Tập 2

Lịch chiếu phim: Yêu Lại Từ Đầu (One More Happy Ending)

Tập phim Ngày chiếu bên Hàn Ngày có VietSub Rating (Cả nước - Seoul)
Tập 16 Thứ năm - 10/03/2016 Thứ sáu - 11/03/2016 3.0%
Tập 15 Thứ tư - 09/03/2016 Thứ năm - 10/03/2016 3.2%
Tập 14 Thứ năm - 03/03/2016 Thứ sáu - 04/03/2016 3.7%
Tập 13 Thứ tư - 02/03/2016 Thứ năm - 03/03/2016 3.8%
Tập 12 Thứ năm - 25/02/2016 Thứ sáu - 26/02/2016 4.7%
Tập 11 Thứ tư - 24/02/2016 Thứ năm - 25/02/2016 5.0%
Tập 10 Thứ năm - 18/02/2016 Thứ sáu - 19/02/2016 5.0%
Tập 9 Thứ tư - 17/02/2016 Thứ năm - 18/02/2016 5.6%
Tập 8 Thứ năm - 11/02/2016 Thứ sáu - 12/02/2016 6.3%
Tập 7 Thứ tư - 10/02/2016 Thứ năm - 11/02/2016 5.8%
Tập 6 Thứ năm - 04/02/2016 Thứ sáu - 05/02/2016 6.9% - 8.5% (18th)
Tập 5 Thứ tư - 03/02/2016 Thứ năm - 04/02/2016 6.5% - 7.5%
Tập 4 Thứ năm - 28/01/2016 Thứ sáu - 29/01/2016 6.7% - 7.7%
Tập 3 Thứ tư - 27/01/2016 Thứ năm - 28/01/2016 6.3% - 7.5%
Tập 2 Thứ năm - 21/01/2016 Thứ sáu - 22/01/2016 5.9% - 7.2%
Tập 1 Thứ tư - 20/01/2016 Thứ năm - 21/01/2016 5.2% - 6.3%